như tiêu đề ae ai có stock con này cho em xin với thank ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]