như tiêu đề em có nhận khách máy n101 rơi đất mất nguồn em khò lại cpu vẫn không được ko có sơ đồ nên không biết đo như thế nào xin anh em giúp em với kẹp nguồn thì có dao động nhưng thả nút nguồn ra là kim tuột về ko cao thủ nào ra tay giúp em! Thanks ak!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]