nhận máy mất boot repair theo mod Hậu Đặng theo bài bên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] hoài mà không được lang thang google tìm thêm thông tin không ngờ kết quả ok post lên chia sẽ cùng anh em, anh em có máy test nhéthấy nó nhét cái thẻ mình cũng gắn cái thẻ lúc tạo bên thớt bên kia rồi gắn cáp 300k vào điện thoại cấp nguồn khoảng 3 phút rồi tháo cấp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]