mong ae chỉ giáo sam sung e500s có thể kết nối usb gở lỗi với mobogenie được ko.cảm ơn ae đã xem tiêu đề.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]