Gặp pan chuối, pm khắp nơi nhận đ nhiều câu trả lời: mình chưa gặp, pan lạ, chờ xíu, nghiên cứu....lọ mọ hồi cũng done, fix all cho dòng sam sung bị pan này do pm nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]