con này e mua code có rồi nhưng bỏ sim vào không hiện bảng nhập code ?? không biết có chạy lại phần mềm không , chạy lại đời nào ?? Bác nào biết giúp e với ??

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]