Edit tiếng việt đủ sài + add ch-paly ok
link apk : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link apk có pass cho ae : 100vg or 100 điểm+max điểm +thanks+commet .Pass inbox
Link rom gốc cho AE có đường quay về
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hình em nó
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]