như tiêu đề trên máy sử dụng chíp spd 6825 bị mã bảo vệ . lần đầu gặp chíp này không biết sử lý thế nào , anh em ai gặp qua rồi xin giúp em với ạ . thank alll


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]