Như tiêu đề máy đem vào bị pass sau khi chạy lại máy bảng rom trên google đều không mất pass . thì đem vào volcano format 1 phát. bây giờ nó lên logo đứng đơ . AE ai gặp qua giúp dùm nhé. cám ơn rất nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]