Như các bạn đã biết hiện tất cả các dòng sony xpria chạy hệ điều hành Android khi bị cài mật khẩu vẽ,user code..v.v.,Thông Thường thì AE úp rom full bằng Setool hoặc flashtool xé file ftf ra để úp userdata...v.v.,Như vậy trước hết các bạn cũng cần có một file rom stock full,Rom stock Sony full thì quá nặng load đối với AE nào mạng quá yếu thì xảy kèo mất,Và đặt biệt là dòng Sony Xpria máy chính hãng khi úp rom full tool báo ok all khởi động không còn một tín...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Như các bạn đã biết hiện tất cả các dòng sony xpria chạy hệ điều hành Android khi bị cài mật khẩu vẽ,user code..v.v.,Thông Thường thì AE úp rom full bằng Setool hoặc flashtool xé file ftf ra để úp userdata...v.v.,Như vậy trước hết các bạn cũng cần có một file rom stock full,Rom stock Sony full thì quá nặng load đối với AE nào mạng quá yếu thì xảy kèo mất,Và đặt biệt là dòng Sony Xpria máy chính hãng khi úp rom full tool báo ok all khởi động không còn một tín...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]