NHà có em 5s lock 8.1.3 united kingtom lắp sim ghep kick uk không được,ae có cred check giúp.Thank ae đầu xuân năn mới


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]