thanks mynhoc giúp đỡ
Edit trên nền rom stock I317MVLUDNF3 4.4.2 , ít hao pin , ồn định . 1 vài ảnh của e nó , trình độ e còn kém chỉ build apk thôi . Mong ae thông cảm
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]