thanks mynhoc giúp đỡ
Edit trên nền rom stock I317MVLUDNF3 4.4.2 , ít hao pin , ồn định .trình độ e còn kém nên chỉ build apk thôi . 1 vài ảnh của e nó :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]