AE nào có file tiếng việt i9508 ver 4.4.2 tieng viet cho em xin với . thanks
AE nào có file tiếng việt i9508 ver 4.4.2 tieng viet cho em xin với . thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]