S7580 ver 4.2.2 Mở mạng + Tiếng việt OK
Lâu lắm rồi mới đc 1 con má ơi,ế kinh khủng thiệt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]