Việt hóa trên nền rom gốc SC04EOMUFNF6
Hard reset không bị mất tiếng việt​

Thanks thầy Linhbs đã giúp em VH 1 số file lỗi​

Thanks nick29988 và tấn phát giúp mình build lại bản rom
File tar em nó đây:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass:0915710079
Một vài hình ảnh minh...​[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Việt hóa trên nền rom gốc SC04EOMUFNF6
Hard reset không bị mất tiếng việt​

Thanks thầy Linhbs đã giúp em VH 1 số file lỗi​

Thanks nick29988 và tấn phát giúp mình build lại bản rom
File tar em nó đây:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass:0915710079
Một vài hình ảnh minh...​[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]