E nhận con 525 mở nguồn lên là tự vào máy ảnh rồi chụp,phím camera ấn không có tác dụng,tháo ra rồi vẫn bị.ae nào gặp rồi giúp e với,tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]