như tiêu đề em fomat em này bây giờ máy mất boot các bác cho em xin file flast của em nó . các bác ai có máy read file cứu em với ah
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]