e có 2 cái mh bị trắng câu tới câu lui mà ko dc.
pác nào có sơ đồ chuẩn rõ xíu cho e xin với,thaks ae nhju.........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]