Trước tiên em xin chân thành cám ơn thầy giáo Linhbs đã giúp em việt hóa thành công bản rom này

và cũng chân thành cám ơn anh Vinhkiengiang đã giúp em cứu sống máy này

Đây là file VH:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...
(Không có pass)

Và cuối cùng là 1 vài hình ảnh của em nó ạ....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Trước tiên em xin chân thành cám ơn thầy giáo Linhbs đã giúp em việt hóa thành công bản rom này

và cũng chân thành cám ơn anh Vinhkiengiang đã giúp em cứu sống máy này

Đây là file VH:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...
(Không có pass)

Và cuối cùng là 1 vài hình ảnh của em nó ạ....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]