Nhập 1 nhấn Enter là lấy nhanh gọn, nó tự tạo ra thư mục chứa file cùng folder đó luôn. Tiếp theo là MOD hay VH là tùy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Nhớ là usb debug được check và cài driver đầy đủ.

- Pull xong chỉ có apk trên folder máy tính
-Đăng nhập dùng tk and pass mặc định: vietnamgsm hoặc tự đăng ký trong pm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]