AE biết rồi chém nhẹ tay tý
AE thấy hữu ích thì thank + cho điểm
(pass inbox cho ae >50 bài hoặc >40 điểm)

Hướng Dẫn:
b1:tải file sau về
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
b2:Flash file I337_NC1_Stock_Kernel bằng Odin.

b3:Reboot lại máy và root bằng Towelroot và cài SuperSU
b4:Sau khi máy đã root flash file...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]