khách đưa vào cây IP5 lỗi vào cam trước đen treo ,tháo máy KT thấy main còn khá đẹp,tham khảo trên mạng KT con FL44 thấy vẫn thồng,đã test nhiều cam vẫn không đc,tới đây em bí rồi nhờ cao nhân vào chỉ giáo ạ
thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]