mình nhận máy sạc không báo gì .đó mạch thì vẫn thông ok .áp vbatt đầy đủ mà không sạc được.ae cho hỏi con ic sạc của nó dùng chung với máy nào a.có câu tắt được không ạ thanks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]