Added!!
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
E160S_Heocongtu_FixFull.tar.md5 is valid.
Checking MD5 finished Sucessfully..
Leave CS..
Odin v.3 engine (ID:74)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
amss.bin
NAND Write Start!!
ai giúp em với à note 1 E 160S ạ Up odin cứ tới đó k chạy nữa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]