OPPO R1001
Tình trạng rớt nước đã vệ sinh sạch sẽ sử dụng bình thường
Giờ cắm sạc vẫn dược nhưng không vào pin
Đã thử pin khác vẫn vậy.
ACE nào làm qua pan này rồi chỉ em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]