Mình đang sử dụng rom này cho bản E160S rom ổn định, mượt, pin tốt
Edit trên rom stock 4.1.2 , giữ nguyên tính năng stock
Fix sms ok
Fix lỗi cuộc gọi không nghe tiếng
Xoá app hàn bàn phím hàn
Deodex toàn bộ rom
Thay logo khởi động Samsung
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sau khi up rom trên xong đưa máy vào recovery up tiếp baseband :
Bản K : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bản...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mình đang sử dụng rom này cho bản E160S rom ổn định, mượt, pin tốt
Edit trên rom stock 4.1.2 , giữ nguyên tính năng stock
Fix sms ok
Fix lỗi cuộc gọi không nghe tiếng
Xoá app hàn bàn phím hàn
Deodex toàn bộ rom
Thay logo khởi động Samsung
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sau khi up rom trên xong đưa máy vào recovery up tiếp baseband :
Bản K : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bản...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]