Samsung vừa cho ra bản rom stock 4.4.2 tiếng việt mới nhất cho Galaxy Note 2 N7100 cho thị trường việt nam . Ae nào cần down về nha link :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

thêm link mới cho ae dể load [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]