- Lâu quá không share file rom.
- Free Tiếng Việt N900TUVUENK3 rất chuẩn
- Add root vào rom luôn cho ae dễ chiến.
- Link:
- Pass tìm sẽ thấy


N900TUVUENK3...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]