con này chip sc6531 maf không sao boot được anh em nào làm qua rồi xin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]