Mua cây máy tét k kỹ dính cmn lõi: máy quá nóng vui lòng tắt máytrong khi máy nguội vãi nùi.

up rom, hạ nâng đủ kiểu éo có ăn thua, quả ny ôm con mẹ nó rồi.cố gắng xài rùi ngâm cứu, để ý thấy em nó hay chết lâm sàng, tự mất nguồn . ngày chết lên chết xuống k đếm đ

quyết định khui lồng thì mới té ngửa:

máy đã bung, thay màn rồi. nản con mẹ nó

mua của ace nên chủ quan, chả ngắm nghía gì, đưa tiền là quất thôi.hỏi han mấy ace thân thiết thì pan này mới nghe, chưa có gặp, 1 số thì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]