tình hình là khách mang máy vào kêu e nạp tiếng việt e chưa đựng chạm dòng này mong ae giúp với lại máy bỏ sim vào ko xài dc mong ae giúp ai làm qua rồi giúp e với e thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]