Cái này anh em chép hình video cho khách là ok luôn. Vào cameraroll nhé (có thể xóa trên thiết bị).


Các hệ điều hành khác các bạn xem trên trang chủ nhé.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mình hướng dẫn chép từ các thiết bị khác vào iOS thui nhé (jb và nonjb luôn nhé)

trên iOS các bạn tải app photosync theo link này nhé:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn sử dụng:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cái này anh em chép hình video cho khách là ok luôn. Vào cameraroll nhé (có thể xóa trên thiết bị).


Các hệ điều hành khác các bạn xem trên trang chủ nhé.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mình hướng dẫn chép từ các thiết bị khác vào iOS thui nhé (jb và nonjb luôn nhé)

trên iOS các bạn tải app photosync theo link này nhé:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hướng dẫn sử dụng:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]