e việt hóa toàn báo lỗi.ae rảnh giúp e việt hóa mấy file apk này với,thanks ae nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]