sưu tập được thấy hay hay có ích chia sẽ cho anh em nào chưa biết. biết rồi thì chém mạnh tay vào.
thêm data cho 4rum
Với dòng chípSpreadtrum chạy hệ điều hành Androi,khi bị khóa mã google hoặc khóa mã phím bằng số hay bằng hình vẽ thì box volcano chiến nó cũng khá căng.Bởi volcano có nhược điểm là khi Read Info để box nhận máy rất khó,hơn thế nữa là đối với dòng chíp này thì khi Read Info phải chọn đúng mã số của chíp thì...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]