Đã có một phương pháp do pinmobilepr đăng. Hiện tại với một số firmware kitkat mới thì làm khó các thầy nhà mình.
Sau đây là cách khác. Hơi cũ tí nhưng mà đỡ tốn tiền dongle hay 3 credits cho cái free.


Đã có một phương pháp do pinmobilepr đăng. Hiện tại với một số firmware kitkat mới thì làm khó các thầy nhà mình.
Sau đây là cách khác. Hơi cũ tí nhưng mà đỡ tốn tiền dongle hay 3 credits cho cái free.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]