Topics này hỗ trợ tính code unlock một số model máy cho thành viên vietnamgsm!

Yêu cầu: Thành viên có từ 50 bài viết và có 1 số bài viết hữu ích nhất định (không phải spam cho đủ bài nhé, spam trong box kỹ thuật = ban [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
Hỗ trợ một số model : Htc, Lg, Alcatel, blackberry, ZTE.....
Ví dụ : htc có model tính code free, có model phí,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Topics này hỗ trợ tính code unlock một số model máy cho thành viên vietnamgsm!

Yêu cầu: Thành viên có từ 50 bài viết và có 1 số bài viết hữu ích nhất định (không phải spam cho đủ bài nhé, spam trong box kỹ thuật = ban [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]])
Hỗ trợ một số model : Htc, Lg, Alcatel, blackberry, ZTE.....
Ví dụ : htc có model tính code free, có model phí,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]