như chủ đề em gặp 1 con 5830i vỡ cảm ứng liệt phím volume, mở ra thấy bay mất chân volume trên main, anh em nào đã gặp xin cho em tí ý kiến ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]