lục lọi tìm trên mạng có cái rom up vào nhưng cảm ứng không ăn. mằn mò thêm thì tìm được cái rom up vào ok all. anh em load về phòng thân, hàng này coi bộ cũng thịnh lắm

ROM: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tool flash: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Driver: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bước 1 : Download soft [Sales_MultiDL_MSM7227_V1.00.01] kèm [Patch] về cài đặt trên PC...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]