Máy tính bảng (Tablet PC) KingCom JoyPad C75: pass Gmail ok + Rom Tiếng Việt

-sh0w có data, file + HD ae search GG nhé


Máy tính bảng (Tablet PC) KingCom JoyPad C75 (ARM Cortex A8 1.2GHz, 512MB RAM, 16GB Flash Driver, 7 inch, Android OS v4.1)
Click to expand...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
*****

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]