vì cái này mà có người bị band rùi, và 1 loạt nhảy vào tát nước theo mưa

khổ chủ thì mang tiếng ăn cắp bản quyền của vũ ngọc đem đi kinh doanh
nay shared luôn khỏi xu để khỏi mang tiếng ăn cắp.
p/s: đảm bảo cái này vũ ngọc chưa có bao giờ shared
đục con nhỏ vuông ngay cạnh nhà lầu nha ace
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]