E mới nhận khách cây lenovo a788t cài tiếng việt mà tìm quài không thấy a lớn nào sp file hết. Nên e mạo muội rút file apk ra nhờ mấy a lớn edit tiếng việt giùm e ạ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mong ae giúp đỡ cho e ạ. Thank a e nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]