cái này thì ae kĩ thuật đã biết hết rồi , hôm nay up lên cho ai mới vô nghề và ae làm bên khâu chép nhạc game cho khách hàng tại các siêu thị điện thoại
cái này sử dụng đơn giản , có thể backup dữ liệu và restore dữ liệu , chép game , nhạc ,rất tiện lợi cho ae kĩ thuật .
điều kiện máy nhận đt : phải bật chế độ usb debug trên đt
những máy android 2.x.x không cần ,cắm cáp vô tự nhận ,
những máy android 4.x.x trở lên cần kích hoạt
ae vô cài đặt ==> thông tin ===> tnhấn vào số hiệu bản tạo nhấn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
cái này thì ae kĩ thuật đã biết hết rồi , hôm nay up lên cho ai mới vô nghề và ae làm bên khâu chép nhạc game cho khách hàng tại các siêu thị điện thoại
cái này sử dụng đơn giản , có thể backup dữ liệu và restore dữ liệu , chép game , nhạc ,rất tiện lợi cho ae kĩ thuật .
điều kiện máy nhận đt : phải bật chế độ usb debug trên đt
những máy android 2.x.x không cần ,cắm cáp vô tự nhận ,
những máy android 4.x.x trở lên cần kích hoạt
ae vô cài đặt ==> thông tin ===> tnhấn vào số hiệu bản tạo nhấn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]