-Như tiêu đề hiện tại e đang gặp khó với con oppo k7 hàng ngoài.2 sim.chip mtk 6572.a e trong diễn đàn ai có file cho e xin với.thank all và e xin hậu tạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]