mấy bác trong fage có file oppo k7 không cho em xin và hướng dẫn cách up lại với. Hôm trước e lỡ tay xóa mất mấy phần mềm hệ thong nên bay giờ bị treo màn hình. Mang ra quán không sửa được.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]