File flash asha 301 RM-839 ver 02.33, mình thấy trên diễn đàn của mình chưa file của máy này nên mình chia sẻ luôn . Khi anh em nào cần có file múc liền cho lẹ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]