Anh Chị nào có rom con này cho em xin với,1 phút chót dại của em và giờ nó đi tong rồi...
em xin cảm ơn trước ạ. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]