Như tiêu đề, em nhận con E250L ver 4.1.2, nạp tiếng việt, em up rom 4.3 của anh thanhnamPDA, em up xong, khởi động lại dính recovery 3e, không thoát ra được, e up lại rom 4.3 kk cũng zị, AE nào gặp qua, giúp em với, tks all [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em không biết đăng vô đâu cho đúng, nếu không đúng Box, Mod chuyển giúp em hen, tks Mod
Như tiêu đề, em nhận con E250L ver 4.1.2, nạp tiếng việt, em up rom 4.3 của anh thanhnamPDA, em up xong, khởi động lại dính recovery 3e, không thoát ra được, e up lại rom 4.3 kk cũng zị, AE nào gặp qua, giúp em với, tks all [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em không biết đăng vô đâu cho đúng, nếu không đúng Box, Mod chuyển giúp em hen, tks Mod

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]