lò mò tìm được cách getlink cho trang uploaded.net này, thấy tốc độ cũng ok nên share cho mọi người kéo rom cho nhanh, đỡ phải ngội đợi lâu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. do làm biếng quay phim nên e lấy luôn clip trên mang cho mọi người xem cho nhanh .
-- sử dụng đoạn mã và làm theo hướng dẫn trong clip :

Mã:
javascript: var domain = 'uploaded.net';var cookies = new Array();cookies['login'] = 'id=%26id%3D2569130%26pw%3Df82da7750d5716c9c6f7a9f af5cc451e858a2b3a%26cks%3D94ed94ed8274';if...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lò mò tìm được cách getlink cho trang uploaded.net này, thấy tốc độ cũng ok nên share cho mọi người kéo rom cho nhanh, đỡ phải ngội đợi lâu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. do làm biếng quay phim nên e lấy luôn clip trên mang cho mọi người xem cho nhanh .
-- sử dụng đoạn mã và làm theo hướng dẫn trong clip :

Mã:
javascript: var domain = 'uploaded.net';var cookies = new Array();cookies['login'] = 'id=%26id%3D2569130%26pw%3Df82da7750d5716c9c6f7a9f af5cc451e858a2b3a%26cks%3D94ed94ed8274';if...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]