Test trên HTC Sensation Z710e rom gốc 4.0.3 HBOOT 1.27.0000 & Firmware 3.33.Loa ngoài dòng này nghe nhỏ quá flash bản này loa cải thiện hơn.Pin good.Có TV. Xài được cho Sensation/sensation XE/sensation 4G
Lưu ý : Rom cook nên sẽ có lỗi j đó. Mình thì fix cái loa ngoài cho khách là đạt mục tiêu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông tin rom:
ViperS 3.1.2 Android 4.1.1 with sense 4+. Rom không cần S-off chỉ cần...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Test trên HTC Sensation Z710e rom gốc 4.0.3 HBOOT 1.27.0000 & Firmware 3.33.Loa ngoài dòng này nghe nhỏ quá flash bản này loa cải thiện hơn.Pin good.Có TV. Xài được cho Sensation/sensation XE/sensation 4G
Lưu ý : Rom cook nên sẽ có lỗi j đó. Mình thì fix cái loa ngoài cho khách là đạt mục tiêu [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông tin rom:
ViperS 3.1.2 Android 4.1.1 with sense 4+. Rom không cần S-off chỉ cần...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]